English

 

Filip spotkał Natanaela i rzekł

do niego: Znaleźliśmy tego,

o którym pisał w zakonie

Mojżesz, a także prorocy:

Jezusa, syna Józefa,

z Nazaretu.
Natanael rzekł do niego:

Czy z Nazaretu może być coś

dobrego?

Filip na to: Pójdź i zobacz!


Kościół Ewangelicko-Metodystyczny:

Otwarte serca,

Otwarte umysły,

Otwarte drzwi.

Evangelical Methodist Church (UMC) 

3 Długa street. 

31-147 Krakow

Phone (12) 431 14 58

Church service at 10 a.m. on Sundays. 

 

Email: bartos1@poczta.onet.pl