Home » English

Filip spotkał Natanaela i rzekł

do niego: Znaleźliśmy tego,

o którym pisał w zakonie

Mojżesz, a także prorocy:

Jezusa, syna Józefa,

z Nazaretu.

Natanael rzekł do niego:

Czy z Nazaretu może być coś

dobrego?

Filip na to: Pójdź i zobacz!

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny:

Otwarte serca,

Otwarte umysły,

Otwarte drzwi.

English

KRAKÓW

Evangelical Methodist Church (UMC) 

3 Długa Street. 

Phone (12) 431 14 58

Church service at 10 a.m. on Sundays. 

Email: bartos1@poczta.onet.pl

—————————————————————————

TARNÓW

Evangelical Methodist Church (UMC) 

19 Narutowicza Street. 

Phone (12) 431 14 58

Church service at 16 p.m. on Sundays. 

Email: bartos1@poczta.onet.pl