Święto Żniw w Krakowie | Metodyści

Święto Żniw w Krakowie

    W niedzielę ( 28 września) w zborze krakowskim odbędzie się  Święto Żniwno-Dziękczynne. Słowo Boże zwiastować będzie ks. Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.  W czasie nabożeństwa nastąpi uroczysty akt przyjęcia do kościoła nowych osób. Po nabożeństwie agapa.

Serdecznie zapraszamy!

 

Psalm na dziękczynienie Wysławiajcie Pana, wszystkie krainy ziemi!  Służcie Panu z radością, przyjdźcie i radujcie się przed Jego obliczem!  Ogłaszajcie, że tylko Pan jest Bogiem. To On nas stworzył, a my Jego własnością, ludem jego i trzodą Jego pastwiska. Wejdźcie przez bramy Jego z dziękczynieniem, do przedsionków Jego przybytku przychodźcie ze śpiewem! Dziękujcie Mu, imię Jego wysławiajcie!  Bo dobry jest Pan i wieczny w swej łaskawości, Jego zaś wierność z pokolenia w pokolenie. 


Święto Żniw foto