Filip spotkał Natanaela i rzekł

do niego: Znaleźliśmy tego,

o którym pisał w zakonie

Mojżesz, a także prorocy:

Jezusa, syna Józefa,

z Nazaretu.

Natanael rzekł do niego:

Czy z Nazaretu może być coś

dobrego?

Filip na to: Pójdź i zobacz!

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny:

Otwarte serca,

Otwarte umysły,

Otwarte drzwi.

Aktualne wydarzenia z parafii można znaleźć na Facebooku:

Kraków

Tarnów

Chrzanów

 

kaplica

Dzień Modlitwy

 Zapraszamy serdecznie na nabożeństwo ekumeniczne Światowego Dnia Modlitwy , które odbędzie się 4 marca (piątek) 2016 roku,o godz.18.00 w kaplicy, przy ul. Długiej 3.
   Tematem tegorocznego Dnia Modlitwy są słowa Jezusa z Ewangelii Marka  10,13-16 :" Przyjmując dzieci, Mnie przyjmujecie"..

Tegoroczną intencją modlitewną są problemy i troski chrześcijan na Kubie.

Nabożeństwo prowadzą kobiety z różnych wyznań.

Podczas nabożeństwa wystąpi Zespół im. Wacława z Szamotuł z parafii ewangelickiej w Krakowie.

Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) skupia wokół siebie chrześcijanki i chrześcijan różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 120-letniej tradycji.

11. Cuba Artwork

XIII Dni Odnowy

Tegoroczne Dni Odnowy organizowane przez Kościół Ewangelicko-Metodystyczny odbędą się w dniach 18-20 sierpnia w Warszawie (Wawer). Bliższe informacje u naszego pastora.

Poniżej wspomnienia z 2015 r.

7 lutego

    Zapraszamy na nabożeństwo Słowa Bożego w niedzielę 7 lutego o godz. 10.00 do naszej kaplicy przy ul. Długiej 3.

Hasło biblijne niedzieli: Zostajemy przemienieni w ten sam obraz,

z chwały w chwałę… ( II Kor. 3, 18b)

Czytanie responsoryczne : Psalm 99

Lekcja starotestamentowa: Exodus (II Mojż.) 34, 29-35

Lekcja nowotestamentowa:  II Kor. 3, 12— 4,2

Ewangelia Łukasza 9, 28-36 (37-43)

      Intencje modlitewne: O chorych i cierpiących; przebudzenie duchowe w naszym mieście;Abyśmy odpowiedzieli na Boże wezwanie do postępowania w sprawiedliwości.;o błogosławieństwo dla pracowników redakcji i administracji oraz wszystkich piszących na łamach „Pielgrzyma Polskiego” w jubileuszowy, 90. roku jego istnienia.

Facebook

komunia

   

Komunijne

W niedzielę (31 stycznia ) nabożeństwa komunijne:

Kraków  – godz. 10.00

Tarnów – godz. 16.30

Zapraszamy!!!

 

Jedność

        We wtorek (19 stycznia) o godz. 17.00 w kaplicy w Krakowie przy ul. Długiej 3 odbędzie się nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Serdecznie zapraszamy ! 

Informacje o pozostałych nabożeństwach można znaleźć tutaj

Okres świąteczny

Nabożeństwa świąteczne:

Kraków, ul.Długa 3 (25 grudnia) – godz. 10.00

Tarnów, ul.Narutowicza 19 ( 25 grudnia) – godz. 16.30 

 

4 adw

Zjazd

Zapraszamy na Młodzieżowy Zjazd Sylwestrowy

 

zjazd sylwestrowy

Adwent

Zapraszamy na Regionalne Spotkanie Adwentowe , które odbędzie się w sobotę 5 grudnia w Katowicach dla Okręgu Południowego i Centralnego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Pastor z Ukrainy

     W niedzielę 15 listopada na naszych nabożeństwach w Krakowie i Tarnowie usłuży pastor  Igor Żabura z Ukrainy. W Krakowie o godz. 10.00, a w  Tarnowie o godz. 16.30 Serdecznie zapraszamy !!!