Filip spotkał Natanaela i rzekł

do niego: Znaleźliśmy tego,

o którym pisał w zakonie

Mojżesz, a także prorocy:

Jezusa, syna Józefa,

z Nazaretu.

Natanael rzekł do niego:

Czy z Nazaretu może być coś

dobrego?

Filip na to: Pójdź i zobacz!

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny:

Otwarte serca,

Otwarte umysły,

Otwarte drzwi.

Zjazd

Zapraszamy na Młodzieżowy Zjazd Sylwestrowy

 

zjazd sylwestrowy

Adwent

Zapraszamy na Regionalne Spotkanie Adwentowe , które odbędzie się w sobotę 5 grudnia w Katowicach dla Okręgu Południowego i Centralnego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Pastor z Ukrainy

     W niedzielę 15 listopada na naszych nabożeństwach w Krakowie i Tarnowie usłuży pastor  Igor Żabura z Ukrainy. W Krakowie o godz. 10.00, a w  Tarnowie o godz. 16.30 Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Radio

         Zapraszamy do wysłuchania najbliższego nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP w  sobotę 31 października 2015 roku  o godz. 16.00 w Programie 2 Polskiego Radia.

         Będzie to retransmisja nabożeństwa z okazji Pamiątki Reformacji z Parafii Łaski Bożej  w Ostródzie. Nabożeństwo prowadzi Superintendent Okręgu Mazurskiego, ks. Waldemar Eggert  a kazanie wygłosi ks. Zbigniew Kamiński, pastor Parafii Dobrego Pasterza w Warszawie.

 

radio 2

Nabożeństwo komunijne

W niedzielę ( 25 października) o g. 10.00 w zborze krakowskim nabożeństwo komunijne + agapa.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

komunia

Nabozeństwa

 Nabożeństwa Słowa Bożego odbywają się regularnie w każdą niedzielę:

 

                                                         Kraków (ul. Długa 3 ) – godz. 10.00

 

                                                        Tarnów ( ul. Narutowicza 19) – godz. 16.30

Święto Żniw

  W niedzielę ( 20 września) o godz. 10.00  w zborze krakowskim odbędzie się  Święto Żniwno-Dziękczynne z Komunią Św. Po nabożeństwie agapa.

Serdecznie zapraszamy!

 

Psalm na dziękczynienie Wysławiajcie Pana, wszystkie krainy ziemi!  Służcie Panu z radością, przyjdźcie i radujcie się przed Jego obliczem!  Ogłaszajcie, że tylko Pan jest Bogiem. To On nas stworzył, a my Jego własnością, ludem jego i trzodą Jego pastwiska. Wejdźcie przez bramy Jego z dziękczynieniem, do przedsionków Jego przybytku przychodźcie ze śpiewem! Dziękujcie Mu, imię Jego wysławiajcie!  Bo dobry jest Pan i wieczny w swej łaskawości, Jego zaś wierność z pokolenia w pokolenie. 

 


Święto Żniw foto

 

 

Tarnów -spotkanie

   W piątek (11 września) o godz. 18.00 w kaplicy przy ul.Narutowicza 19.00 odbędzie się spotkanie z amerykańskim misjonarzem i ewangelistą .  Więcej

 

Patton

XII Dni Odnowy

Zakończyły się XII Dni Odnowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, które odbywały się w Warszawie, w hotelu Boss.. Wzięło w nich udział 320 uczestników. Ewangelistą był ks.Ray Crowford z USA. Dni Odnowy poprzedził Zjazd Młodzieży. Więcej tutaj

 

 

 

 

 

 

 

TVP 2

W najbliższy piątek (3 lipca) o godz. 12.50 Program 2 Telewizji Polskiej wyemituje uroczyste nabożeństwo o charakterze dziękczynnym

z okazji jubileuszu 70 – lecia obecności metodystów na Mazurach. Jest to też nabożeństwo kończące 94. Doroczną Konferencję Kościoła

Ewangelicko – Metodystycznego w Polsce…