Video | Metodyści

Video

Dni Odnowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Spale k. Łodzi

Ewangelista Roy Johansen z Norqwegii cz. 1

Fragment kazania biskupa Ivana Abrahams’a, Sekretarza Światowej Rady Metodystycznej