7 lutego | Metodyści

7 lutego

    Zapraszamy na nabożeństwo Słowa Bożego w niedzielę 7 lutego o godz. 10.00 do naszej kaplicy przy ul. Długiej 3.

Hasło biblijne niedzieli: Zostajemy przemienieni w ten sam obraz,

z chwały w chwałę… ( II Kor. 3, 18b)

Czytanie responsoryczne : Psalm 99

Lekcja starotestamentowa: Exodus (II Mojż.) 34, 29-35

Lekcja nowotestamentowa:  II Kor. 3, 12— 4,2

Ewangelia Łukasza 9, 28-36 (37-43)

      Intencje modlitewne: O chorych i cierpiących; przebudzenie duchowe w naszym mieście;Abyśmy odpowiedzieli na Boże wezwanie do postępowania w sprawiedliwości.;o błogosławieństwo dla pracowników redakcji i administracji oraz wszystkich piszących na łamach „Pielgrzyma Polskiego” w jubileuszowy, 90. roku jego istnienia.

Facebook

komunia